Metodični postopki

Lovljenje žoge

 • demonstracija
 • imitiranje lovljenja brez žoge
 • učenci držijo žogo v obeh rokah, jo podajo v tla in jo ponovno ulovijo z obema rokama
 • ista vaja le da učenci mečejo žogo v steno z razdalje 2-3 metrov
 • žogo mečejo z obema visoko v zrak ter jo z obema rokama ulovijo nad glavo
 • učenci si v parih podajajo žogo z obema rokama
 • ko obvladajo lovljenje žoge v paralelnem položaju, preidejo na lovljenje žoge iz strani v diagonalni položaj

 Komolčna podaja

 • demonstracija
 • učenec stoji v diagonalnem položaju za sprejem žoge, partner mu žogo potisne v roke kot da bi mu jo podal s komolčno podajo, učenec amortizira žogo in nadaljuje gibanje v protizamah
 • učenec z žogo v roki imitira komolčno podajo
 • učenci mečejo žogo v steno s komolčno podajo
 • učenci si v parih podajajo žogo s komolčno podajo na razdalji 3-5 metrov (po lovljenju žoge mora učenec takoj preiti v diagonalni položaj)
 • partnerja si podajata žogo v pol-bočnem teku s komolčno podajo
 • vadba v različnih oblikah elementarnih iger

 Podaja z dolgim zamahom iznad glave s tal

 • demonstracija
 • učenci imitirajo podajo brez žoge
 • učenci pred seboj držijo žogo in vadijo prehod v diagonalno napadalno postavitev, prenos težišča na zadnjo nogo, protizamah in položaj za met
 • iz protizamaha nakazujejo podajo (poudarimo prenos težišča iz zadnje na sprednjo nogo )
 • učenci si na razdalji 15-20 metrov podajajo žogo (najprej brez zaleta, nato z zaletom )
 • učenci si na razdalji 15-20 metrov podajajo žogo (učenec steče, odbije žogo in pravilno ulovi, nato poda partnerju )
 • vadba v različnih oblikah elementarnih iger

 Met na vrata z dolgim zamahom iznad glave s tal

 • demonstracija
 • imitiranje strela na gol brez žoge
 • učenci stojijo na črti prostih metov ter drug za drugim mečejo na gol (najprej nizko v tla, nato pa višje
 • učenci streljajo na gol, postopoma se oddaljujejo od gola
 • učenci streljajo na gol po vodenju
 • učenci streljajo na gol po podaji partnerja
 • vadba v različnih oblikah elementarnih iger