Metodični postopki

Vodenje žoge z notranjim delom stopala 

 • demonstracija
 • vaje obvladovanja žoge z levo in desno nogo na mestu (pred telesom, ob telesu in za telesom )
 • vodenje žoge v hoji z obema nogam; na vsak korak je potrebno udariti žogo
 • vodenje žoge v počasnem teku z obema nogam; na vsak korak je potrebno udariti žogo
 • slalom med količki; v vsako smer vodimo žogo z drugo nogo

 Vodenje žoge z nartom

 • demonstracija
 • vaje obvladovanja žoge z levo in desno nogo na mestu (pred telesom, ob telesu in za telesom )
 • vodenje žoge v hoji z obema nogam; na vsak korak je potrebno udariti žogo
 • vodenje žoge v počasnem teku z obema nogam; na vsak korak je potrebno udariti žogo
 • slalom med količki; v vsako smer vodimo žogo z drugo nogo

 Vodenje žoge z zunanjim delom stopala

 • demonstracija
 • vaje obvladovanja žoge z levo in desno nogo na mestu (pred telesom, ob telesu in za telesom )
 • vodenje žoge v hoji z obema nogam; na vsak korak je potrebno udariti žogo
 • vodenje žoge v počasnem teku z obema nogam; na vsak korak je potrebno udariti žogo
 • slalom med količki; v vsako smer vodimo žogo z drugo nogo

 Vodenje žoge s podplatom

 • demonstracija
 • vaje obvladovanja žoge z levo in desno nogo na mestu (pred telesom, ob telesu in za telesom)
 • vodenje žoge v hoji z obema nogam; na vsak korak je potrebno udariti žogo
 • vodenje žoge v počasnem teku z obema nogam; na vsak korak je potrebno udariti žogo
 • slalom med količki; v vsako smer vodimo žogo z drugo nogo

Udarec z notranjim delom stopala

 • demonstracija
 • imitacija udarca na mestu
 • iz vodenja v hoji in teku udarec z notranjim delom stopala naravnost v steno
 • iz vodenja v hoji in teku udarec z notranjim delom stopala poševno v steno
 • iz vodenja v hoji in teku udarec z notranjim delom stopala diagonalno nazaj v steno
 • iz vodenja v hoji in teku udarec z notranjim delom stopala poševno v mala vrata
 • dve koloni si stojita nasproti; prvi v koloni vodi žogo ter jo poda z notranjim delom stopala prvemu v drugi koloni ter steče na začelje druge kolone. Prvi v drugi koloni žogo ustavi, vodi proti drugemu v prvi koloni in jo poda z notranjim delom stopala.
 • enaka vaja, le da stojijo učenci v štirih kolonah in poteka vaja v krogu; po podaji lahko učenec steče v smeri podane žoge ali pa v nasprotni smeri
 • dvojna podaja v parih v hoji in teku
 • povezava udarca z notranjim delom stopala z drugimi elementi tehnike

 Ustavljanje žoge s podplatom

 • demonstracija
 • imitacija ustavljanja žoge s podplatom na mestu
 • partner podaja (z roko ali nogo) žogo učencu, ki mu stoji nasproti in jo ustavlja s podplatom ter jo podaja nazaj prvemu (postopoma povečujemo moč podaje)
 • enaka vaja, le da učenec pričakuje podajo v različnih začetnih položajih (s hrbtom obrnjen proti žogi, sede, leže)
 • partner vrže žogo pred ali za učenca, ki steče naprej ali nazaj ter ustavi žogo
 • povezava ustavljanja žoge s podplatom z drugimi elementi tehnike

 Udarec na vrata s sprednjim notranjim delom stopala

 • demonstracija
 • imitacija udarca ob žogi na mestu
 • iz vodenja v hoji in teku udarec s sprednjim notranjim delom stopala naravnost v steno in vrata
 • iz vodenja v hoji in teku udarec s prednjim notranjim delom stopala poševno v steno in vrata
 • iz vodenja v hoji in teku udarec s sprednjim notranjim delom stopala diagonalno nazaj v steno in vrata
 • vse vaje ponovimo, le da jih sedaj izvedemo s slabšo nogo
 • po podaji partnerja učene žogo ustavi ter udari na mala vrata
 • enaka vaja, le da učenec udari na vrat ne da bi pred tem ustavil žogo
 • kombinacija z že osvojenimi prvinami nogometne tehnike