Metodični postopki

Podaje na mestu

 • demonstracija
 • imitacija podaje z obema rokama izpred prsi brez žoge; poudarimo usklajeno delo nog in rok
 • neposredna podaja z obema rokama izpred prsi
 • posredna podaja z obema rokama izpred prsi
 • podaja z obema rokama iznad glave z lahko žogo
 • podaja z obema rokama iznad glave
 • neposredne in posredne podaje z levo in desno roko z lahko žogo
 • neposredne in posredne podaje z levo in desno roko
 • vse podaje izvajamo s težkimi žogami

 Podaje z obema rokama izpred prsi v teku

 • demonstracija
 • podaje z obema rokama v hoji; partnerja sta na razdalji 2 metrov; pazimo na število korakov
 • podaje z obema rokama v počasnem teku; razdaljo med partnerji povečujemo
 • podaje z obema rokama v šprintu; pazimo na pravilno lovljenje in število korakov
 • podaje z obema rokama v teku; učitelj stoji na sredini igrišča in poskuša prestreči podajo; poudarimo pregled nad dogajanjem v okolici

 Met z eno roko iznad glave

 • demonstracija
 • imitacija meta brez žoge in nato z žogo
 • met z eno roko iznad glave v steno; poudarimo iztegnitev roke ter spust zapestja v smeri meta
 • met na koš od strani z odbojem od table (postopoma povečujemo razdaljo )
 • vadba v različnih oblikah elementarnih iger

 Met iz skoka z eno roko iznad glave

 • demonstracija
 • ponovitev meta z eno roko iznad glave
 • učenci vadijo enotaktni naskok in odriv (pazijo, da se odrinejo in doskočijo na istem mestu )
 • po enkratnem vodenju izvedemo met iz skoka z eno roko iznad glave v neposredni bližini koša
 • po vodenju izvedejo učenci met iz skoka z eno roko iznad glave; najprej vodijo žogo v hoji, nato v teku
 • ista vaja kot prej, le da učenci postopoma mečejo na koš iz večje oddaljenosti
 • vadba v tekmovalnih okoliščinah (razne oblike elementarnih iger)

 Desni dvokorak

 • demonstracija
 • učenci v vrsti izvajajo korake za desni dvokorak; žogo držijo pod pazduho
 • učenci izvedejo dvokorak iz mesta, najprej počasi, nato vedno hitreje
 • dvokorak po predhodnem varanju prodora
 • iz vodenja žoge v hoji in teku prehod v dvokorak
 • vadba v tekmovalnih okoliščinah

 Levi dvokorak

 • demonstracija
 • učenci v vrsti izvajajo korake za desni dvokorak; žogo držijo pod pazduho
 • učenci izvedejo dvokorak iz mesta, najprej počasi, nato vedno hitreje
 • dvokorak po predhodnem varanju prodora
 • iz vodenja žoge v hoji in teku prehod v dvokorak
 • vadba v tekmovalnih okoliščinah