Metodični postopki

Preval naprej
 • demonstracija
 • povaljka po usločenem hrbtu (iz seda, čepa, stoje)
 • preval naprej po klančini (olajševalne okoliščine)
 • preval naprej
 • povezava več zaporednih prevalov naprej
 • prevali naprej iz različnih začetnih položajev v različne končne položaje
 • priprava za preval letno

 Preval nazaj

 • demonstracija
 • povaljka po usločenem hrbtu (iz seda, čepa, stoje); posebej poudarimo položaj rok in postavitev dlani na blazino
 • preval nazaj po klančini (olajševalne okoliščine)
 • preval nazaj
 • povezava več zaporednih prevalov nazaj
 • prevali nazaj iz različnih začetnih položajev v različne končne položaje
 • povezava prevala naprej in prevala nazaj

 Stoja na rokah

 • demonstracija
 • iz opore čepno za rokami sonožen odriv in prenos teže na roke; roke iztegnjene v komolcih, pogled usmerjen v tla
 • iz opore čepno za rokami odriv z ene noge in prenos teže na roke, nato pristanek na odrivno nogo; boki morajo čim višje
 • iz opore čepno za rokami odriv z ene noge in prenos teže na roke, nato pristanek na zamašno nogo; boki morajo čim višje, nogi zamenjamo čim višje
 • stoja na rokah z varovanjem
 • stoja na rokah brez varovanja
 • prehod iz prevala nazaj v stojo na rokah

 Premet v stran

 • demonstracija
 • prehod v stojo na rokah in sestop pod kotom 90°; učenci sledijo črtam narisanim na blazino, noge morajo dvigniti čez oviro, ki je ob strani
 • premet v stran in sestop pod kotom 90°
 • premet v stran, kot pristanka vse bolj približujemo kotu 180°
 • premet v stran po črtah odbojkarskega igrišča; roke in  noge morajo biti na črti

Preskok raznožno

 • demonstracija
 • pravilen zalet, naskok in sonožen odriv z odbijalne deske
 • naskok v sed raznožno na švedsko skrinjo; poudarimo postavitev rok in položaj glave
 • naskok v sed raznožno na visoko švedsko skrinjo; roke ptisnemo čim dlje pred telo
 • preskok raznožno čez kozo; pazimo na pravilno postavitev rok na kozo ter na pravilen položaj glave pri preskoku

 Preskok skrčno

 • demonstracija
 • pravilen zalet, naskok in sonožen odriv z odbijalne deske
 • odriv v naskok skrčno na švedsko skrinjo; kolena pritegnemo čim višje na prsi, poudarimo postavitev rok, položaj glave
 • odriv v naskok skrčno na visoko švedsko skrinjo; kolena pritegnemo čim višje na prsi
 • preskok skrčno čez kozo; pazimo na pravilno postavitev rok na kozo ter na pravilen položaj glave pri preskoku