Metodični postopki

V uvodnem delu ure (pravila morajo biti prirejena tako, da so vsi učenci ves čas aktivni; ni iger izločanja).

 • lovljenja
 • splošna lovljenja
 • lovljenja ideomotorično povezana z glavnim delom ure
 • skupinski teki z menjavo mest
 • tekalne igre

 V glavnem delu ure

1. Štafetne igre (ŠI)

 • ŠI za razvoj hitrosti
 • ŠI za razvoj moči
 • ŠI za razvoj koordinacije

2. Moštvene igre

3. Borilne igre

V zaključnem delu ure

 • Igre ravnotežja
 • Igre preciznosti
 • Igre orientacije v prostoru
 • Igre hitre odzivnosti