Elementarne igre

Elementarne igre (EI) so nadgradnja naravnih oblik gibanja. Pri razvoju in vzgajanju otroka ima izreden pomen spoznavanje in osvajanje različnih načinov gibanja, ki so v večini filogenetsko pogojeni. To so: hoja, tek, lazenje, plazenje, plezanje… Gibanja, kot so plavanje, smučanje, drsanje idr., pa so zaradi svojih posebnosti in prostora dogajanja specifična, vendar tudi zelo pomembna. Prva so prirojena in se bodo prej ali slej pojavila, drugih, ontogenetsko pogojenih pa se mora človek naučiti. Zato je uvrščanje teh vsebin v delo z otrokom samoumevno in lahko bi rekli tudi življenjsko pomembno. Tako kot je npr. plavanje način gibanja v vodi, je smučanje eden od načinov gibanja na snegu. Poleg številnih drugih radosti, ki jih otrok doživlja in spoznava na snegu, osvoji tudi specifičen način gibanja, ki predstavlja pomemben doprinos k njegovi motorični učinkovitosti.

Ker so osnovna gibanja tako otroku kot odraslemu začetniku razvojna najbližja, jih je smiselno vključiti v naše delo in na njih graditi. Naj predstavljajo osnovo in podlago na poti k osvajanju k sestavljenih in zahtevnejših gibanj. Tega ne smemo pozabiti predvsem pri izboru vaj in nalog v fazi prilagajanja na aktivnosti in pri učenju enostavnejših gibalnih nalog (Pišot in Jelovčan, 2006).

EI za razvoj motoričnih sposobnosti in za sprejem motoričnih informacij se glede na nekatere njihove skupne značilnosti, delijo v naslednje tri skupine:

  • Štafetne igre, s katerimi se lahko vpliva predvsem na razvoj moči, hitrosti in koordinacije ter se utrjuje motorične informacije.
  • Moštvene igre, s katerimi se spodbudi vključitev celotnega spleta motoričnih sposobnosti, pri čemer se s pravili poudari pomembnost izbrane sposobnosti ali pa se ob njihovem aktiviranju omogoči osvojitev izbranih motoričnih znanj.
  • Borilne igre, pri katerih je poudarjena predvsem moč, lahko pa je izpostavljen tudi razvoj spretnosti in ravnotežja ali pa osvajanje motoričnih informacij s področja borilnih športov.

Vir: Toš, L. (2009). Razvijanje motoričnih sposobnosti otrok s pomočjo elementarnih iger (Diplomsko delo). Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta, Maribor.