Metodični postopki

Atletska abeceda

 • demonstracija
 • hoja po prstih, petah, zunanjih in notranjih delih stopal, hoja ritensko
 • hopsanje
 • skiping
 • tek s poudarjenim odrivom
 • grabljenje
 • poskoki (po eni nogi, sonožni)

Visoki štart

 • demonstracija
 • pravilen štartni položaj
 • visoki štart brez štartnih povelij
 • visoki štart, učenec si sam govori štartna povelja
 • visoki štart; delo v paru:eden od učencev daje štartna povelja, drugi izvede visoki štart
 • visoki štart večih učencev hkrati na štartni signal
 • padajoči štart
 • visoki štart s handicapom
 • tekmovanje na 20, 30 in 60 metrov z visokim štartom

Nizki štart

 • demonstracija
 • visoki štart
 • padajoči štart
 • vmesni položaj
 • pol-visoki položaj
 • učenci se seznanijo s pravilnim štartnim položajem
 • nizki štart brez štartnih blokov
 • nizki štart s štartnimi bloki
 • nizki štart, učenec si sam govori štartna povelja
 • nizki štart; delo v paru:eden od učencev daje štartna povelja, drugi izvede nizki štart
 • nizki štart s štartnimi bloki povezan s šprintom na 20 metrov
 • nizki štart večih učencev hkrati na štartni signal
 • tekmovanje na 20, 30 in 60 metrov z nizkim štartom iz štartnih blokov

 Skok v višino (prekoračna tehnika)

 • demonstracija
 • vadba osnovnega skoka v višino z zaletom pravokotno glede na letvico (elastika se od enega proti drugemu koncu spušča )
 • vadba skrčke z zaletom pravokotno glede na letvico (elastika se od enega proti drugemu koncu spušča )
 • merjenje petkoračnega zaleta za skok v višino s prekoračno tehniko (zalet pod kotom 45°
 • skok v višino s prekoračno tehniko, brez elastike
 • skok v višino s prekoračno tehniko; elastika je na enem koncu višje kot na drugem
 • skok v višino s prekoračno tehniko; postopoma dvigujemo višino letvice
 • vadba v tekmovalnih okoliščinah

 Skok v daljino (prirodna tehnika – korak in pol)

 • demonstracija
 • elementarne oblike skokov (skoki čez kolebnico, težke žoge, čez jarek, v obroče, čez ovire )
 • skok v daljino s povišanega odrivališča (pokrov švedske skrinje )
 • skok v daljino s povišanega odrivališča (pokrov švedske skrinje ), preko ovire ali vrvice
 • skok v daljino z odrivne deske; doskok na zamašno nogotelemark )
 • skok v daljino z dotikom visečega predmeta
 • merjenje 7 oz. 9 koračnega zaleta
 • skok v daljino s poudarkom na delu zamašne noge (s kolenom se mora učenec dotakniti visečega predmeta
 • skok v daljino preko dveh vrvic
 • vse vaje izvajamo najprej s krajšim in nato z daljšim zaletom
 • skok v daljino z odrivom iz odrivne cone
 • vadba v tekmovalnih okoliščinah