Meti

Mete prištevamo med prirodna gibanja. Slehrni met nastane kot posledica delovanja sile metalca na orodje. Optimalen izmetni kot za mete je 45° (velja le teoretično v brezzračnem prostoru). Pri vseh metih je cilj tehnike podeliti orodju čim večjo začetno (izmetno) hitrost. Pri metih je pomembno, da znamo vključevati mišično verigo. To pomeni, da vključujemo najprej mišice nog temu sledijo mišice trupa v povezavi z mišicami rok. Bistveno je, povezovanje velikih mišičnih skupin vse do najmanjših mišic.

Discipline metov

 • suvanje krogle
 • met kladiva
 • met kopija
 • met diska

V šolski atletiki pa se srečujemo z naslednjima dvema oblikama metov

 • Met žogice z zaletom
 • Suvanje krogle

MET ŽOGICE

TEHNIKA META ŽOGICE DELIMO NA ŠTIRI GLAVNE FAZE
– zalet,
– položaj za izmet,
– izmet,
– zaustavljanje in ohranjanje ravnotežja.

KRITERIJI PRAVILNE TEHNIKE META ŽOGICE
– paziti moramo na pravilen ritem tekalnih in metalnih korakov;
– pravilen položaj za izmet, za desničarja pomeni, da ima levo nogo spredaj;
– delni zasuk trupa in priprava na izmetno akcijo;
– sledi vključevanje mišic, najprej večjih (noge, trup) do manjših (roka, prsti);
– roka mora biti pri izmetu v iztegnjenem položaju.

MET ŽOGICE Z ZALETOM

Žogico držimo na blazinicah prstov, tako da srednji trije objamejo žogico od zadaj, palec in mezinec pa od strani. Met začnemo z uvodnimi tekalnimi koraki, ki jim sledijo metalni koraki. Metalni koraki so sestavljeni iz koraka, križnega koraka in položaja za izmet. Ritem teh korakov je pospešen. Za mete se uporablja žogica teže 250 g.

SUVANJE KROGLE

Suvanje krogle je atletska disciplina, pri kateri mora tekmovalec suniti težko kovinsko kroglo čimdalje.

Tehnika suvanja krogle

 1. Kroglo je potrebno suniti z določenega, omejenega prostora (krog s premerom 2.135 m).
 2. Kroglo suvamo z eno roko na način potiskanja.
 3. Krogla mora pustiti odtis znotraj robov sektorja v območju 40 stopinj.
 4. Pred začetkom sunka se mora krogla dotikati brade ali biti blizu nje.
 5. Krogla pred začetkom sunka ne sme biti izza ravnine ramenske osi.