Učne vsebine

Vsebine so športne dejavnosti oziroma teoretična znanja s področja športa in sorodnih ved. Učne vsebine pri športu so posamezne športne dejavnosti in teoretične informacije. Z izbranimi vsebinami učitelj uresničuje postavljene cilje, iste cilje pa lahko uresničimo z različnimi vsebinami. Vsebine morajo soditi tudi v družbeni kontekst in morajo biti znanstveno neoporečne. Primerne morajo biti razvojni stopnji otrok  s pedagoško vrednostjo.

Metodični postopki so izbori in zaporedje nalog, ki pripeljejo vadečega do končne izvedbe neke prvine, sestave ali taktične kombinacije. Vir metodičnih postopkov posameznih športnih panog na strani učne vsebine je eucilnica.glazer.si.