Športni dnevi

Športni dnevi so vsebinsko in doživljajsko bogati, vedri ter povezani z drugimi predmetnimi področji in smiselno razporejeni skozi vse leto. V vsakem razredu imajo učenci pet športnih dni Športni dan praviloma traja pet ur in  so obvezni za vse učence. Priporočljivo je, da večina športnih dni poteka v naravi. Na vsakem športnem dnevu je mogoče ponuditi tudi več različnih dejavnosti glede na interese in sposobnosti učencev, možnosti okolja in vreme. Pomembno je, da so na športnih dnevih aktivni vsi učenci in da jim športni dan pomeni prijetno doživetje (vir:http://www.mizs.gov.si/si/).

V načrtovanem programu OŠ Ivana Cankarja za šolsko leto 2014/15 imajo učenci naslednje športne dneve:

1. Kros in evropski teden mobilnosti – nordijska hoja (1.-9. razred), 22.9.2014 (več v galeriji slik)

2. Ples v šolski športni dvorani (1.-9. razred), 6.10.2014 (več v galeriji slik)

3. Atletika na atletskem stadionu Ljutomer (1.-9. razred), 15.4.2015

4. Planinstvo

  • 1.-4. razred Druženje vseh generacij-pohod, maj 2015
  • 6. in 8. razred pohod do Miklošičeve domačije, druga sobota v juniju
  • 9. razred športno plezanje – ŠIC (več v galeriji slik)
  • 9. razred Pohod na veliko planino

5. Plavanje na letnem kopališču Ljutomer (1.- 8. razred), od 8. do 19. junij 2015

 

Športni dnevi v šolskem letu 2013/14

1. Kros na hipodromu Ljutomer, 20.9.2013 (več v galeriji slik)

2. Ples v šolski športni dvorani, 8.10.2014 (več v galeriji slik)

3. Atletika na atletskem stadionu Ljutomer, 17.4.2014 (več v galeriji slik)

4. Planinstvo

  • 1.-4. razred pohod v mesecu maju 2014
  • 6. in 8. razred pohod do Miklošičeve domačije drugo soboto v juniju (utrinki s pohoda)
  • 9. razred športno plezanje v dvorani ŠIC, 14.5.2014 (več v galeriji slik)

5. Plavanje na letnem kopališču Ljutomer