Šola v naravi

Šola v naravi poteka zunaj kraja stalnega bivanja, pri čemer se v pedagoškem procesu prepletajo vsebine športa, naravoslovja, družboslovja, glasbenega in likovnega izražanja. Šola v naravi je tudi izjemna priložnost za spodbujanje pozitivnih medsebojnih odnosov med učenci, saj nudi možnost poglobljenega spoznavanja in drugačnega skupnega sodelovanja učiteljev ter učencev (vir: http://www.mizs.gov.si/si/).

Šola v naravi v šolskem letu 2014/2015

Strunjan, 8.-12.9.2014

  • ogledali so si Postojnsko jamo, Luko Koper, Strunjanske soline, mesto Piran, muzej školjk in polžev, piranski akvarij…
  • potekale so plavalne dejavnosti, pohodništvo, vožnja z barko, pouk, športne igre, zaključni družabni večer…

Kolpa Radenci, 23.-27.2.2015

  • potekale so različne zimske dejavnosti v naravi, pohodništvo, športno plezanje, pouk, zaključni družabni večer…

Šola v naravi v šolskem letu 2013/14

Učenci in učenke 5. razreda so se po zasluženih poletnih počitnicah v drugem tednu meseca septembra odpravili proti Strunjanu in tam preživeli 5 čudovitih dni. Namen te šole v naravi je bil predvsem, da se učenci plavalno opismenjujejo in izpopolnjujejo plavanje. Sedmošolci pa so od 10.3. do 14.3.2014 bivali v centru šolskih in obšolskih dejavnosti Dom Soča, ki se nahaja v Tolminu. Glavni poudarek športnih dejavnosti je bil na vsebinah pohodništva, pri čemer so se učenci seznanili z različnimi športi v naravi, orientacijo, preživetjem v naravi, ekološkimi vprašanji, naravno in kulturno dediščino ter programom prve pomoči.