Izdelava didaktičnih plakatov

Učencem, ki so zaradi različnih razlogov dalj časa opravičeni od pouka pri športu, smo za vrednotenje njihovega dela, uporabili alternativen način ocenjevanja. Oceno so si namreč pridobili z izdelavo plakata na poljubno izbrano temo športnih panog. Pomagali so si z navodili za izdelavo didaktičnega plakata in različnimi šolskimi pripomočki ter učili. Izdelovali so ga v obsegu štirih šolskih ur pri športu in ga s kratkim govornim nastopom na koncu ure predstavili sošolcem.