Uporaba IKT

IKT ali informacijsko komunikacijska tehnologija je sodobna oblika načrtovanja, poučevanja in evalvacije procesa dela v šoli in drugih področjih, ki jo dosegamo z določenimi komunikacijskimi mediji (računalniški programi, medmrežje, videoposnetki itd.). Uporabljamo jo pri posredovanju novih vsebin ali nadgradnji že usvojenih, utrjevanju znanja in ocenjevanju dela. Učenci na tak način dobijo pomembne povratne informacije o njihovem položaju telesa, ki jih usmerjajo k tehničnemu modelu pravilnega gibanja. Pri predmetu šport smo tudi mi ob preverjanju in ocenjevanju nizkega štarta v 9. razredu uporabili IKT, ki je služil kot “pripomoček” pri popravljanju napak v strukturi gibanja. IKTUra je bila s spremenjenimi učnimi metodami in oblikami dela zaradi IKT-ja za učence zanimiva predvsem pa drugačna. Za izvedbo smo potrebovali prenosni računalnik, spletno kamero in medijsko programsko opremo, v našem primeru je to bil VLC Player. Omogočil nam je predvajanje počasnih video posnetkov z zamikom, s čimer je bila analiza učinkovitejša.

Posnetki nizkega štarta