Motorični poligon

Je zanimiv, dinamičen in nespecifičen test, ki ga lahko učitelji oziroma trenerji prilagodijo glede na starost in spol testiranih oseb. Z motoričnim poligonom preverjamo in ocenjujemo širok spekter gibalnih sposobnosti učencev in učenk. Na naši šoli motorični poligon uporabljamo v zadnjem triletju. Dobljeni podatki nam povedo splošno stanje učenčevega gibalna aparata, s primerjavo iz prejšnjih let pa lahko tudi ugotovimo napredek v gibalnem razvoju. Na posnetku je prikazan poligon, ki ga je demonstriral učenec iz 8.A razreda Sašo Stolnik.

Demonstracija motoričnega poligona